Subkonto Bródno

 

Składka członkowska wynosi 150 zł.

Wpłat należy dokonywać do 5-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach:

 

Dedykowany numer subkonta CT Bródno: 

Centrum Treningu Varsovia

ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

25 1940 1076 3051 8115 0024 0000

 

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, łączna składka wynosi 240 zł.

Składką członkowską nie są obciążane jest miesiące lipiec i sierpień.